fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

JUNTES GENERALS 2005

13/07/2005, Fraternidad-Muprespa, 

JUNTES GENERALS 2005

exercici 2004 de Fraternidad Muprespa "va ser extraordinàriament positiu", tant per la xifra d´ingressos com pels excedents, va dir el seu president, Carlos Espinosa de los Monteros, a la Junta General ordinària d´aquesta Mútua celebrada el 13 de juliol de 2005.

Els ingressos de gestió arribaren als 815,23 milions d´euros amb un increment del 13,6%, que unit a la moderació de les despeses ha donat uns excedents de 66,8 milions d´euros, amb un notable augment sobre l´any anterior.

Si als ingressos per gestió se sumen els 38,40 milions d´euros del patrimoni històric de la Mútua, el total d´ingressos per tots els conceptes puja a 854,23 milions d´euros. Tot això va fer que 2004 fos "el millor exercici de la seva història", precisament l´any en què se´n commemorà el 75è aniversari.

És important destacar que la xifra de reserves corresponents a gestió al tancament de 2004 ascendí a 277 milions d´euros i cal destacar també unes provisions per a contingències en tramitació de 93 milions d´euros. Aquestes xifres revelen la solidesa i solvència financera d´aquesta Mútua dirigida per Fernando Eguidazu.

La població protegida per Fraternidad Muprespa l´any 2004 superà l´1,3 milions de treballadors pertanyents a quasi 300.000 empreses associades. I la plantilla total superava, a la fi de 2004, les 2.900 persones, amb la incorporació l´any passat de 200 professionals, principalment tècnics de prevenció i especialistes en Medicina del Treball.

A la Junta General extraordinària celebrada a continuació s´aprovà la creació d´una societat mercantil, "Fraternidad Muprespa Prevención", per seguir desenvolupant l´activitat de societat de prevenció aliena, que ara, pel Reial Decret 688/2005 d´11 de juny, s´ha de portar a terme d´una manera totalment separada de l´activitat preventiva dins del camp de cobertura de la Seguretat Social amb càrrec a quotes.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017