fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

RESOLUCIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2008 SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES QUE HAN DE DUR A TERME LES MÚTUES

29/08/2008, Fraternidad-Muprespa, Dpto. Asesoría Jurídica
 RESOLUCIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2008 SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES QUE HAN DE DUR A TERME LES MÚTUES  

Al BOE del dia 20 d'agost s'hi publica la Resolució de 31 de juliol de 2008 de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es determinen les activitats preventives que han de dur a terme les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Mrofessionals de la Seguretat Social l'any 2008, com a desenvolupament d'allò convingugut en l'Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

Documentació associada:
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017