fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

FRATERNIDAD MUPRESPA I ASEPEYO SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER COMPARTIR RECURSOS ASSISTENCIALS

16/07/2009, Fraternidad-Muprespa, Dep. de Comunicació i Servei a associats

Fraternidad Muprespa i Asepeyo han subscrit un concert de col·laboració que té per objectiu oferir una cobertura sanitària millor als treballadors de les més de 644.000 empreses associades a ambdues mútues.

Aquest conveni, aprovat el 6 de juliol passat pel Ministeri de Treball i Immigració, permetrà prioritzar la dispensació sanitària amb els mitjans propis dels quals disposen les dues entitats i optimitzar la gestió de recursos públics mitjançant la posada en comú de mitjans i serveis.

Els treballadors afiliats a les dues mútues, més de 3.800.000, podran beneficiar-se de la prestació sanitària que ofereixen les dues entitats, basant-se fonamentalment en raons de proximitat. Aquest fet suposarà apropar l'activitat assistencial a l'usuari final per aconseguir la seva plena recuperació, oferint-li un servei més eficaç, i també reduir els costos sanitaris derivats de la sinistralitat laboral.

La implantació d'aquest conveni es farà de manera gradual, i repercutirà en tota la xarxa assistencial d'ambdues mútues, que s'estén a escala nacional. Les dues entitats sumen 276 instal·lacions, entre centres assistencials, hospitals i centres de rehabilitació, i posaran a la disposició dels treballadors afiliats tots els seus mitjans assistencials: l'assistència hospitalària, ambulatòria i recuperadora per a la prestació mèdica per accidents laborals i malalties professionals.

Aquest concert segueix la voluntat del Ministeri de Treball i Immigració, que sol·licita a les mútues que prioritzin la dispensació de l'assistència sanitària amb mitjans propis o a través de concerts amb altres mútues.


XARXA DE CENTRES DE LA MÚTUA FRATERNIDAD MUPRESPA

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB MUTUA UNIVERSAL

CONTACTEU AMB NOSALTRES

"La vostra mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017