fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL AMB RELACIÓ A LA PRESTACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL

29/09/2009, Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Ministeri de Treball i Immigració
BOE Núm. 235 del dimarts 29 de setembre de 2009. Sec. I. Pàg. 82086

La mútua Fraternidad Muprespa us informa de la publicació del Reial decret 1430/2009, d'11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 40/2007 de 4 de desembre de mesures en matèria de Seguretat Social, amb relació a la prestació d'incapacitat temporal.

El Reial decret disposa els articles següents:

  • Article 1. Comunicació informàtica per part dels serveis públics de salut del compliment del dotzè mes en els processos d'incapacitat temporal.
  • Article 2. Pagament de la prestació econòmica per incapacitat temporal.
  • Article 3. Procediment de disconformitat amb l'alta mèdica emesa per les entitats gestores.
  • Article 4. Procediment administratiu de revisió de les altes mèdiques expedides en els processos d'incapacitat temporal.
  • Article 5. Reduccions d'aportacions empresarials a la Seguretat Social en cas de trasllat d'un treballador amb malaltia professional a un lloc compatible amb el seu estat.

Descarregar Reial decret:

"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017