fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Itzuli

2004KO OINARRIZKO DATUAKBILKETA

2004 ekitaldian sortutako kuoten kopurua guztira 787.607.360,12 € izan ziren, aurreko urtean baino %12,74 gehiago. Horietatik 553.886.793,48 € Laneko Gertakizunei dagozkie eta 233.720.566,64 € Gertakizun Arruntei, aurreko urtean baino %9,43 eta %21,47gehiago, hurrenez hurren.Sortutako kuoten garapena (milioi euro)

Sortutako kuoten garapena -milioi euro-. 1999 - 504'96, 2000 - 549'63, 2001 - 575'76, 2002 - 612'14, 2003 - 698'58, 2004 - 787'61


2004/2003ko kuoten konparaketa


 
KOBRATUTAKOAK
(€)
%
Igoera
SORTUTAKOAK
(€)
%
Igoera
  Laneko gert.
543.632.826,01
10,09
553.886.793,48
9,43
  Gert. arruntak
230.217.865,94
21,67
233.720.566,64
21,47
  GUZTIRA
773.850.691,95
13,30
787.607.360,12
12,74
LANEKO GERTAKIZUNAK


Laneko Gertakizunetan sortutako kuota guztietatik (533.886.793,48 €) 521.535.169,86 € Erregimen Orokorrarenak, 20.992.736,31 € Nekazaritzako Erregimen Bereziko beste batzuentzat lan egiten duten langileenak, 6.617.616,64 € Itsasoko Langileen Erregimen Bereziarenak, 1.014.593,39 € Ikatz-meatzaritzako Erregimen Bereziarenak, 1.069.327,09 € Langile Autonomoen Nekazaritzako Erregimen Bereziarenak eta 2.657.350,19 autonomoenak dira, hurrenez hurren.Laneko Gertakizunetatik sortutako kuotetako garapena (milioi euro)

Laneko Gertakizunetatik sortutako kuotetako garapena -milioi euro-. 2000 - 439'57, 2001 - 442'67, 2002 - 457'99, 2003 - 506'17, 2004 - 553'89


Laneko Gertakizunetan sortutako kuota guztietatik 286.329.579,02 € aldi bateko ezintasunaren arrisku estaldurari dagozkio eta 267.557.214,46 € ezintasun, heriotza eta bizirik iraute estaldurari, hurrenez hurren, kuota horien kopuru osoaren % 51,69 eta %48,31dira.

2004 ekitaldian, portzentajeen igoera handiena Laneko Gertakizunen kuotetan, aurreko urtearekin konparatuta, Itsasoko Langileen Erregimen Berezian gertatu zen (%48,91), Erregimen Orokorrak jarraituta (%9,68).GERTAKIZUN ARRUNTAK2004 ekitaldian Gertakizun Arruntetako aldi baterako ezintasunen prestazio ekonomikoetatik sortutako kuotetatik (233.720.566,64 €), 196.404.751,64 €Erregimen Orokorreko beste batzuentzat lan egiten duten langileei eta parekatuei dagozkie, 35.069.456,16 € langile autonomoei, eta 2.246.358,84 € Nekaritzako Erregimen Bereziko langile autonomoei.Laneko Gertakizunetatik sortutako kuotetako garapena (milioi euro)

Laneko Gertakizunetatik sortutako kuotetako garapena -milioi euro-. 2000 - 110'06, 2001 - 133'09, 2002 - 154'15, 2003 - 192'41, 2004 - 233'72


Laneko Gertakizunetako kuotetako %84,26 beste batzuentzat lan egiten duten langileei dagokie eta gainerako %15,74 langile autonomoei.

2003ko kuotekin alderatuz 2004an gertatutako kuoten igoerarik handiena portzentajeetan langile autonomoena izan zen (%92,18), Nekazaritzarako Erregimen Bereziak (%79,21) eta Erregimen Orokorrak (%14,12) jarraituta.
Atari klasikoa
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017