fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

Comisión de Control e Seguimento

A Comisión de Control e Seguimento de Fraternidade-Muprespa é o órgano de participación institucional dos empresarios e traballadores para o control e seguimento da Mutua, como colaboradora coa Seguridade Social.

A composición da comisión, regulada no art. 37 do Regulamento de Colaboración, do 7 de decembro de 1995, componse dun máximo de 10 membros. A súa presidencia recae no Presidente da Mutua e a secretaría no director xerente. As súas principais atribucións son:

  • Coñecer as actuacións da mutua en todo o seu ámbito
  • Participar na elaboración dos presupostos
  • Propoñer actuacións e medidas que considere oportunas para o seu desenvolvemento como entidade colaboradora coa Seguridade Social

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2/1/2017

PRESIDENTE
 
 
  D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós
MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.
 
SECRETARIO
 
 
  Carlos Aranda Martín
FRATERNIDAD MUPRESPA
 
 
VOGAIS
 
 
  D. Juan Luis Ledesma Ollo
SCHINDLER, S.A.
 
  D. Juan López Pulido
RENFE OPERADORA
 
REPRESENTANTE DOS TRABALLADORES
 
 
  D. Carmelo Plaza Baonza
CC.OO.
 
  D. Francisco Javier Cabezos Rubio
CC.OO.
 
  Dª. Nuria Martínez Barco
CC.OO. - FECOHT
 
  D. José Alberto Fernández Jiménez
U.G.T.
 
  D. Francisco Casado Galán
U.G.T.
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017