fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

¿QUE DEBE FACER UN AUTÓNOMO PARA ADHERIRSE A FRATERNIDAD MUPRESPA?

Para poder adherirse como Autónomo a Fraternidad Muprespa, en caso de estar adherido a outra Mutua ou ao INSS, deberá realizar os seguintes pasos:

 CAMBIO DOUTRA MUTUA A FRATERNIDAD MUPRESPA

  • Cubrir o escrito de solicitude de cesamento á súa actual Mutua, seguindo o modelo.
  • Presentar por duplicado na súa actual Mutua a petición de cesamento antes do 30 de setembro do ano en curso.
  • Presentar en Fraternidad Muprespa (*) unha copia da petición de cesamento selada pola Mutua actual, antes do 30 de setembro do ano en curso.

 SOLICITUDE DE ADHESIÓN A FRATERNIDAD MUPRESPA

  • Cubrir o escrito de solicitude de adhesión, seguindo o modelo necesario.
  • Presentar en Fraternidad Muprespa (*) a solicitude de adhesión antes do 30 de setembro do ano en curso.

(*) IMPORTANTE: A documentación poderá enviala ou entregala no seu centro da Mutua máis próximo:

Ver rede de centros de Fraternidad Muprespa
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017