fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

Servicios Extranet

Fraternidad-Muprespa pon a disposición das súas empresas asociadas unha Extranet de servizos de información, que consiste nunha área restrinxida para usuarios rexistrados dende a que se poderá acceder a distintos servizos. Algúns dos que podemos sinalar son:

 • Análise de sinistralidade. Servizo que ofrece ao usuario a obtención de informes de análise de sinistralidade e relacións de procesos tanto para o ámbito de Continxencias Profesionais como de Continxencias Comúns. Permite realizar a solicitude tanto dos informes de Procesos (formato Excel), como das Análises de Sinistralidade completas (formato Pdf). Unha vez procesado o informe correspondente, notifícase ao usuario a dispoñibilidade do mesmo vía correo electrónico, e poderanse descargar os informes desexados dende a consulta das súas solicitudes.
 • Informes de prestacións. Servizo que ofrece a posibilidade de obter toda unha serie de informes relacionados con Prestacións Económicas, os cales poden ser descargados en diversos formatos (especialmente indicado é o formato Excel):
  • Baixas sen Parte de Accidente de Traballo.
  • Baixas sen Parte Médico de Alta (PMA).
  • Accidentes sen baixa médica.
  • Expedientes de Accidente de Traballo rexeitados.
  • Seguimento de procesos abertos.
  • Procesos sin periodo de carencia.
 • Servizos de prestacións. Servizos que lle permiten realizar consultas en liña relacionadas coas baixas e as deducións de pagamento delegado e comunicar incidencias.
  • Consulta de baixas de traballadores nun período.
  • Deducións de pagamento delegado.
 • Servizos de asociación. Servizo que lle permite consultar os datos de asociación das súas empresas. Mediante este, o usuario poderá consultar os datos das súas empresas, así como as tarifas polas que cotizan e, o máis novidoso, información sobre os seus traballadores, incluída a tarifa de A.T. pola que cotizan cada un deles.
 • Impresión de volantes de solicitude de asistencia (VSA). Servizo que lle permite o enchido total ou parcial dos volantes de solicitude de asistencia (VSA).
 • Subscrición ao Parte de Accidente de Traballo electrónico (e-PAT).Servizo cuxo obxectivo é axilizar a subscrición ao envío electrónico de Partes de Accidente de Traballo (PAT). Ofrécese a posibilidade de consultar, modificar e anular a subscrición a través da Extranet.

Dende a Mutua de Accidentes de Traballo Fraternidad-Muprespa, continuamos trabajando para poner a su disposición mejoras y nuevos servicios en nuestra Extranet de servicios.

Todos estos servicios se encuentran adecuadamente confidencializados, y cumplen estrictamente con la legislación sobre protección de datos personales, al tratarse de comunicaciones de datos amparadas bajo preceptos legales de Seguridad Social y el Reglamento de Colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo. En este sentido, para poder acceder a estos servicios, se requiere la firma de un contrato de usuario de la Extranet, que será remitido a las empresas que así lo soliciten, y que garantizará la adecuación de las comunicaciones de información entre Mutua y Empresa a la legislación vigente.

El acceso a los servicios de Extranet se encuentra en la página de inicio de www.fraternidad.com, en el enlace “Acceso Servicios Extranet”.

Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017