fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

CALCULADOR DE PRIMAS PARA A COTIZACIÓN DE TRABALLADORES POR CONTA PROPIA OU AUTÓNOMOS

29/02/2008, Equipo Www, 
Dende Fraternidad Muprespa, a través da nosa páxina Web, ofrecemos unha nova aplicación para o cálculo das primas de cotización dos traballadores por conta propia ou autónomos.

A través dunha sinxela interface, na que só se debe indicar a base de cotización e a actividade desenvolvida polo autónomo, ofrécese o cálculo das primas de cotización en concepto de incapacidade temporal por continxencias comúns e de accidente de traballo.

Unha vez realizados os cálculos, ofrécese a posibilidade de imprimilos, ou (a través do noso portelo de atención electrónica) de poñerse en contacto cos nosos especialistas na materia para resolver as dúbidas xurdidas.

Acceder ao Calculador de primas


Ademais, por se resulta necesario profundar neste aspecto, agrupamos toda a información relativa ao cálculo de cotas dos autónomos.

Información sobre o cálculo de primasNon esqueza que na nosa páxina Web dispón dun espazo específico de información destinado ao traballador autónomo:

Introdución
¿Que debo ter claro como autónomo?
Sistema Especial de Traballadores Agrarios (SETA)
MULLERES AUTÓNOMAS: Lei de igualdade
¿Por que adherirme a Fraternidad?
¿CAL É A MIÑA PRIMA PARA COTIZACIÓN?
Información sobre o cálculo de primas
Calculador de primas de autónomos
Documentación para trámites
Alta de novo autónomo
Cambio de mutua
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017