fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

2° CONGRESO REXIONAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA COMUNIDADE DE MADRID

14/10/2008, Fraternidad-Muprespa, Dpto. Prevención AT y EP

2º CONGRESO REXIONAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA COMUNIDADE DE MADRID

 DATOS DO EVENTO  

Informamos de que Fraternidad Muprespa ten asignado un taller no 2º Congreso de PRL de Madrid, o próximo día 21 de outubro, de 9.30 a 11 horas na Sala Madrid, co título:

    PROYECTO DE I+D+i “ESTUDIO DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO FÍSICO DEL PERSONAL ESPECIALISTA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES”.

TRAGSA e Fraternidad Muprespa subscribiron, en colaboración co Departamento de Educación Física e Deportiva da Universidade de León, un proxecto de I+D+i para o trienio 2006-2008, que busca a mellora da seguridade e a saúde do Persoal Especialista en Extinción de Incendios Forestais (PEEIF), a través do estudo dos factores condicionantes do rendemento do PEEIF.

O obxectivo do proxecto é cuantificar e caracterizar o traballo físico levado a cabo polo PEEIF, analizando como inflúen a súa preparación física, o medio onde se desenvolve o traballo, a tipoloxía do esforzo físico que require, e os equipos e ferramentas empregados, nos posibles danos á saúde aos que está exposto este persoal.

O Proxecto ten como obxectivos específicos os seguintes:

  • Estudar o comportamento térmico ante o esforzo realizado polo PEEIF en diferentes condicións de estrés térmico e distintos protocolos de acción, mediante o control continuo no PEEIF da frecuencia cardíaca, a temperatura central e da pel, a humidade relativa interna e externa ao EPI, a concentración de gases que inhala, a orografía do terreo e a súa velocidade de desprazamento e grao de suoración en función do estrés térmico, así como as pautas de rehidratación desenvolvidas, e relacionalas con variables indicadoras de posible risco de saúde cardiovascular.

  • Avaliar o papel dos equipos de protección individual en probas de laboratorio e de campo ante as distintas tarefas que o PEEIF debe desenvolver e analizar a súa influencia na termorregulación en condicións estandarizadas.

O 2º Congreso Rexional de Prevención de Riscos Laborais da Comunidade de Madrid organizado pola Consellaría de Emprego e Muller, a través do Instituto Rexional de Seguridade e Saúde no Traballo, celebrarase os días 20, 21 e 22 de outubro de 2008, no Palacio Municipal de Congresos-Campo de las Naciones de Madrid.

Nestas xornadas abordaranse os principais temas de actualidade en materia de prevención de riscos laborais. No marco da Estratexia Española de Saúde e Seguridade no traballo (2007-2012), analizarase o Plan de Acción para o seu impulso e execución e a súa adaptación na Comunidade de Madrid.

A través de mesas redondas, conferencias, relatorios, grupos de expertos e comunicacións, trataranse outros temas, como a nova forma de comunicar as enfermidades profesionais, a normativa sobre riscos físicos e químicos, o novo Espazo Europeo para a formación superior, a calidade na prevención de riscos laborais, a influencia dos medios de comunicación ou a responsabilidade penal, que serán abordados dende o punto de vista técnico con profesionalidade e rigor.

 

Motivo: 
2º CONGRESO REXIONAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA COMUNIDADE DE MADRID
Organizador: 
CONSELLARÍA DE EMPREGO E MULLER
Data: 
20, 21 e 22 de outubro de 2008
Lugar: 
Palacio Municipal de Congresos-Campo de las Naciones de Madrid.
Ligazón asociada: 
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017