fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

¡SUBSCRÍBASE GRATUITAMENTE AOS e-SERVIZOS DE FRATERNIDAD MUPRESPA!

19/12/2008, Fraternidad-Muprespa, Dpto. de prestaciones económicas
 ¡SUBSCRÍBASE GRATUITAMENTE AOS e-SERVIZOS DE FRATERNIDAD MUPRESPA!

Subscribíndose a estes e-Servizos vostede recibirá información...

  • Cando un traballador acuda a un dos nosos centros asistencias, sen o volante de solicitude de asistencia asinado pola empresa, dicindo sufrir un accidente de traballo. Instantaneamente vostede poderá verificar ou rexeitar o devandito accidente respondendo ao correo electrónico que se lle enviará (eVSA).

  • Cando se produza un accidente de traballo con baixa, enviarémoslle por correo electrónico un pre Parte de Accidente de Traballo parcialmente cuberto e nun formato posteriormente exportable ao sistema Delt@ para tratar de axilizar os seus trámites (ePAT).

  • Cando un traballador que se atope en baixa por Accidente de Traballo e sexa dado de alta, para que saiba que o devandito traballador debe reincorporarse ao día seguinte ao seu posto e deixe de practicar as deducións de pagamento delegado, -evitando futuras reclamacións por deducións indebidas- (ePMA).

  • Cando se dea asistencia a un traballador debido a unha posible enfermidade profesional, enviaráselle un formulario que deberá devolvernos cuberto para seguir co trámite da notificación da enfermidade profesional.

Máis información sobre os e-Servizos Acceder
SOLICITUDE DE SUBSCRICIÓN AOS e-SERVIZOS (VERSIÓN EN LIÑA) Solicitar
SOLICITUDE DE SUBSCRICIÓN AOS e-SERVIZOS (VERSIÓN IMPRIMIBLE) Descargar
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017