fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDADE SOCIAL EN RELACIÓN COA PRESTACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL

29/09/2009, Boletín Oficial do Estado (BOE), Ministerio de Traballo e Inmigración
BOE Núm. 235 do martes 29 de setembro de 2009. Sec. I. Páx. 82086

A mutua Fraternidad Muprespa infórmao da publicación do Real decreto 1430/2009, do 11 de setembro, polo que se desenvolve regulamentariamente a Lei 40/2007 do 4 de decembro de medidas en materia de Seguridade Social, en relación coa prestación de incapacidade temporal.

O Real decreto dispón os seguintes artigos:

  • Artigo 1. Comunicación informática por parte dos servizos públicos de saúde do cumprimento do duodécimo mes nos procesos de incapacidade temporal.
  • Artigo 2. Pagamento da prestación económica por incapacidade temporal.
  • Artigo 3. Procedemento de desconformidade coa alta médica emitida polas entidades xestoras.
  • Artigo 4. Procedemento administrativo de revisión das altas médicas expedidas nos procesos de incapacidade temporal.
  • Artigo 5. Reducións de achegas empresariais á Seguridade Social en caso de traslado dun traballador con enfermidade profesional a un posto compatible co seu estado.

Descargar Real decreto:

"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"

Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017