fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

NOVA TARIFA DE PRIMAS DE COTIZACIÓN POR CONTINXENCIAS PROFESIONAIS A PARTIR DO 1 DE XANEIRO DE 2010

13/01/2010, Fraternidad-Muprespa, Depto. de Afiliación e Recadación
   

La disposición final oitava da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de presupostos xerais do Estado para 2010, aproba a nova tarifa para a cotización de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2010.

  • A novidade máis importante desta nova tarifa é que se suprime a ocupación "c" que se refería á cotización dos traballadores en situación de incapacidade temporal ou de suspensión da relación laboral, aplicándose o tipo correspondente á respectiva actividade económica da empresa e redúcese a aplicación da ocupación "b" só para os representantes de comercio.
  • A devandita tarifa aplicarase para aquelas cotizacións cuxo período de liquidación corresponda ao ano 2010: Empresas a partir de liquidación xaneiro 2010 (ingreso febreiro 2010) e traballadores autónomos a partir da liquidación de xaneiro 2010 (ingreso mesmo mes).

 

 Ligazón relacionada:  
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017