fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

NOVIDADES NO EXTRANET DE FRATERNIDAD MUPRESPA: NOVOS SERVIZOS

29/01/2010, Fraternidad-Muprespa, Subdirección de Organización, Contabilidade e Sistemas
 

Dende a Mutua de accidentes de Traballo Fraternidad Muprespa, continuamos traballando para poñer á súa disposición melloras e novos servizos no noso Extranet de servizos. Nesta ocasión, queremos proporcionarlle a seguinte información:

Extranet EMPRESAS:

  • ¡NOVO! Consulta de datos de afiliación. Implementouse un novo servizo de consulta de datos de asociación para empresas. Mediante este, os usuarios de empresas poderán consultar os seus datos, así como as tarifas polas que cotizan e, o máis innovador, información sobre os seus traballadores, incluída a tarifa de AT pola que cotizan cada un deles. A información das empresas móstrase agrupada por CIF e, nunha táboa inferior, ordenados por provincia, móstranse os CCC que ten o devandito CIF.
  • ¡NOVO! Informe de evolución da sinistralidade. Deseñouse un novo informe chamado Evolución da sinistralidade, dentro do campo das análises de sinistralidade. O informe mostra unha análise da evolución da sinistralidade laboral das empresas nun período mínimo de tres anos, mostrando a estimación dos custos desta.
  • Melloras nos informes de prestacións. Incluíuse a posibilidade de solicitar os informes de prestacións por CIF, para facilitar a selección de empresas que se desexan incluír nos informes.

Extranet COLABORADORES:

  • ¡NOVO! Consulta de datos de afiliación. Implementouse un novo servizo de consulta de datos de asociación das súas empresas para colaboradores. Mediante este, os usuarios de tipo colaborador poderán consultar os datos das empresas da súa carteira, así como as tarifas polas que cotizan e, o máis innovador, información sobre os seus traballadores, incluída a tarifa de AT pola que cotizan cada un deles. A esta información accédese dende a consulta da súa carteira, seleccionando unha empresa.
  • ¡NOVO! Informe de evolución da sinistralidade. Deseñouse un novo informe chamado Evolución da sinistralidade, dentro do campo das análises de sinistralidade. O informe mostra unha análise da evolución da sinistralidade laboral das empresas da súa carteira que seleccione nun período mínimo de tres anos, mostrando a estimación dos custos desta.
  • ¡NOVO! Impresión da súa carteira de empresas. Engadiuse a opción de exportar a formato pdf ou Excel a relación de empresas da súa carteira cos filtros que vostede seleccione.

Esperamos que estas melloras sexan do seu interese e utilidade.


Se aínda non dispón de usuario de acceso á Extranet de servizos, para proceder a solicitalo rexístrese aquí.

Extranet de Colaboradores:

Extranet de Empresas:

Extranet de Provedores:

 Servizo de atención telefónica para obter información, comunicar incidencias, etc.

 Coñeza todos os servizos que Fraternidad Muprespa pon á súa disposición a través da súa Web Corporativa e Extranets.


"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017