Previene

DETALLE DO PROGRAMA

XORNADAS MONOGRÁFICAS DE SENSIBILIZACIÓN

XORNADAS SOBRE SISTEMAS DE XESTIÓN DA PREVENCIÓN

XORNADAS SECTORIAIS DE DIVULGACIÓN DE BOAS PRÁCTICAS POR ACTIVIDADE

XORNADAS PARA A MELLORA E INTEGRACIÓN DA PREVENCIÓN NA EMPRESA: Medios de Coordinación

XORNADAS SOBRE O PLAN DE MOBILIDADE

XORNADAS SOBRE PREVENCIÓN10.ES

XORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA DIRECTIVOS E MANDOS INTERMEDIOS

XORNADAS SOBRE ISO 39001: SISTEMA DE XESTIÓN DE SEGURIDADE VIAL


XORNADAS MONOGRÁFICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE:

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a Empresarios e Traballadores de empresas de menos de 50 traballadores.
  • Empresarios e traballadores de empresas de alta sinistralidade.
  • Traballadores Autónomos que optasen pola cobertura das continxencias profesionais.
 • Aspectos desenvolvidos:

  • Prevención de risco de caída en altura.
  • Boas prácticas na manipulación de produtos químicos.
  • Boas prácticas nos traballos eléctricos.
  • Seguridade e saúde.
  • Educación preventiva para evitar o sobreesforzo.
  • Factores psicosociais e tensión.
  • Educación preventiva para situacións de emerxencia.
  • A prevención e os accidentes laborais de tráfico.
  • Boas prácticas no uso de ferramentas.
  • Lei de subcontratación no sector construción.
  • Boas prácticas do sector de limpeza.
  • Investigación de accidentes de traballo.
  • Mobilización de persoas. Educación preventiva para evitar o sobreesforzo.
  • Educación preventiva para o persoal docente.

  Poderanse programar xornadas asociadas a outros conceptos non mencionados que teñan especial incidencia nun sector de actividade dunha zona concreta.

 • Obxectivos: Reducir a sinistralidade da empresa mediante a identificación, análise e proposta de medidas preventivas relativas aos conceptos desenvolvidos así como dos perigos que se materializan nos riscos obxecto de cada xornada.
 • Contido:

  • Conceptos preventivos.
  • Identificación de perigos que orixinan o risco obxecto de cada xornada.
  • Medidas preventivas e/ou correctoras básicas a desenvolver no traballo.
  • Código de Boas Prácticas e Consellos de Seguridade.
 • Duración: 1.5, 2 ou 2.5 horas segundo a xornada correspondente.
 • Modalidade: Presencial.

Xornadas sobre Sistemas de Xestión da Prevención

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a Empresarios e Traballadores de empresas de menos de 50 traballadores.
  • Empresarios e traballadores de empresas de alta sinistralidade.
  • Traballadores Autónomos que optasen pola cobertura das continxencias profesionais.
 • Obxectivos: Proporcionar os coñecementos indispensables para a implantación dun sistema de xestión da prevención que permita resolver adecuadamente os requisitos establecidos pola Lei de Prevención de Riscos Laborais, asentando unha actuación integrada e integral en materia de prevención de riscos laborais na empresa.
 • Contido:

  • O sistema de Xestión da Prevención.
  • Organización da prevención de riscos laborais na empresa.
  • Documentación.
  • A avaliación de riscos na empresa.
  • Revisión do sistema.
 • Duración: 1,5 horas.
 • Modalidade: Presencial.


Xornadas Sectoriais de divulgación de Boas Prácticas por Actividade

Agricultura, gandaría, caza e selvicultura CNAE 01 e 02 (2009)

Pesca e acuicultura CNAE 03 (2009)

Industria de produtos alimenticios e bebida. Industria do Tabaco CNAE 10, 11 e 12 (2009)

Industria de madeira e cortiza agás mobles, cestaría e espartaría CNAE 16 (2009)

Fabricación doutros produtos minerais non-metálicos CNAE 23 (2009)

Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipos CNAE 25 (2009)

Fabricación de mobles-Outras industrias manufactureiras-Reciclaxe CNAE 31 e 38 (2009)

Venda e reparación de vehículos-Venda de combustible CNAE 45 (2009)

Comercio por xunto e Intermediarios do comercio, agás vehículos de motor e motocicletas CNAE 46 (2009)

Comercio polo miúdo, agás Comercio vehículos motor, motocicletas CNAE 47 (2009)

Construción CNAE 41, 42 e 43 (2009)

Hostalaría CNAE 55 e 56 (2009)

Transporte terrestre e por tubaxe CNAE 49 (2009)

Actividades postais e de correos CNAE 53 (2009)

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a Empresarios e Traballadores de empresas de menos de 50 traballadores.
  • Empresarios e traballadores de empresas de alta sinistralidade.
  • Traballadores Autónomos que optasen pola cobertura das continxencias profesionais.
 • Sectores destinatarios:
 • Obxectivos: Promover nos traballadores hábitos de traballo seguros mediante a aplicación de boas prácticas, incidindo:

  • No desenvolvemento de comportamentos seguros.
  • Na correcta utilización dos equipos de traballo.
  • Na correcta utilización de produtos.
  • Na correcta utilización dos equipos de protección colectiva e individual.
 • Contido:

  • Riscos xerais do sector.
  • Medidas preventivas básicas a desenvolver no traballo.
  • Código de Boas Prácticas do Sector.
 • Duración: 1,5 horas.
 • Modalidade: Presencial.

Xornadas de Mellora e Integración da Prevención na Empresa: Medios de Coordinación

 • Destinatarios:
  • Preferentemente a Empresarios e Traballadores de empresas de menos de 50 traballadores.
  • Empresarios e traballadores de empresas de alta sinistralidade.
  • Traballadores Autónomos que optasen pola cobertura das continxencias profesionais.
 • Obxectivo: Mellorar e Integrar a Coordinación de Actividades Empresariais nas empresas mediante a difusión de boas prácticas.
 • Contido:

  • Normativa aplicable.
  • Conceptos básicos.
  • Obxectivos da integración.
  • Medios de Integración.
 • Duración: 1,5 horas.
 • Modalidade: Presencial.


Xornadas sobre o Plan de Mobilidade

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a Empresarios e Traballadores de empresas de menos de 50 traballadores.
  • Empresarios e traballadores de empresas de alta sinestralidade.
 • Obxectivo: Reducir a sinestralidade vial da empresa mediante a divulgación da metodoloxía dos Plans de Mobilidade.
 • Contido:

  • Actuación de divulgación sobre os pasos a seguir na implantación do Plan de Mobilidade.
 • Duración: 1.5 horas.
 • Modalidade: Presencial.


Xornadas sobre Prevención10.es

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a Empresarios e traballadores de empresas de ata 10 traballadores.
  • Traballadores Autónomos que optasen pola cobertura das continxencias profesionais.
 • Obxectivo: Reducir a sinestralidade das empresas de menos de 10 traballadores a través da divulgación da aplicación PREVENCION10.es.
 • Contido:

  • Información sobre as funcionalidades da aplicación prevencion10.es.
 • Duración: 1.5 horas.
 • Modalidade: Presencial.


Xornada de Sensibilización en Prevención de Riscos Laborais para Directivos e Mandos Intermedios

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a empresarios e mandos intermedios de empresas de menos de 50 traballadores
  • Empresarios e mandos intermedios de empresas de alta sinestralidade
 • Obxectivo: Reducir a sinestralidade das empresas mediante a sensibilización dos Directivos e Mandos Intermedios en Prevención de Riscos Laborais.
 • Contido:

  • Actuacións de divulgación para responsables das empresas dirixidas á diminución da sinestralidade.
 • Duración: 1.5 horas.
 • Modalidade: Presencial.


Xornadas sobre ISO 39001: Sistema de Xestión de Seguridade Vial

 • Destinatarios:

  • Preferentemente a Empresarios e traballadores de empresas de menos de 50 traballadores
  • Empresarios e traballadores de empresas de alta sinestralidade
 • Obxectivo: Reducir a sinestralidade vial da empresa mediante a divulgación de sistemas de xestión estandarizados.
 • Contido:

  • Actuación de divulgación sobre os requisitos e recomendacións de boas prácticas da norma ISO 39001 de Sistemas de Xestión da Seguridade Vial.

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorar la seguridad y obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los Usuarios. Si continúa navegando SIN permitir el USO DE COOKIES, no dispondrá de las anteriores ventajas. Para permitir el uso de cookies pulsa el botón “ACEPTAR”. Puede obtener más información, en nuestra POLÍTICA DE COOKIES


Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorar la seguridad y obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los Usuarios. Si continúa navegando o pulsa el botón “ACEPTAR”, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES.

¿Desea que su navegador recuerde la decisión de declinar el uso de cookies?
Si decide que el sistema recuerde su preferencia, la cookie que almacena esta información quedará en su ordenador de forma permanente.