Autor
Departamento de Relaciones con los Asociados y Comunicación
Última actualització
Actualitat
Descripció

RSC com a forma de gestió

Tipus fitxer

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG és el format de fitxer per emmagatzemar les imatges comprimides, que utilitza l’algoritme de mateix nom. JPEG només tracta imatges fixes.
El format d´arxius JPEG s’abrevia freqüentment JPG degut a que alguns sistemes operatius només accepten tres lletres d´extensió.
Mida
398.63 KB
Versió
4