Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servei de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Responsable: Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 275

NIF G82287228

Adreça: Plaça Cánovas del Castillo, núm. 3. 28014, Madrid  

Correu electrònic de contacte: dpd@fraternidad.com

Dades registrals: Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social degudament registrada amb el núm. 275 i autoritzada pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social.  

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB  

 1. Usuaris del lloc web

L’accés al lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, que accepta des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes Condicions generals. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, que es consideraran acceptades pel mer ús dels serveis en qüestió.

 1. Autorització

S’autoritza els usuaris la visualització, la impressió i la baixada parcial del contingut del lloc web només i exclusivament si es presenten les condicions següents:

 1. Que sigui compatible amb les finalitats del lloc web.
 2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que cap dels continguts relacionats al lloc web siguin modificats.
 4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible al lloc web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

 

 1.  Responsabilitat

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que hi conté és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Fraternidad-Muprespa no serà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris puguin fer del lloc web o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

 1. Funcionament i disponibilitat del lloc web

Fraternidad-Muprespa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés. Fraternidad-Muprespa no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web;
 • Un mal funcionament del navegador;
 • L’ús de versions no actualitzades.

Fraternidad-Muprespa no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al lloc web introduïts per tercers aliens a Fraternidad-Muprespa que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Fraternidad-Muprespa no serà responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la presència d’aquests virus o elements. Fraternidad-Muprespa utilitza diverses mesures de protecció del seu lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Fraternidad-Muprespa no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés a la mena d’ús del lloc web que fa l’usuari o a les condicions, característiques i circumstàncies en què es fa aquest ús. En conseqüència, Fraternidad-Muprespa no serà responsable, en cap cas, dels danys i els perjudicis que es puguin derivar de l’accés no autoritzat. Fraternidad-Muprespa no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Fraternidad-Muprespa durà a terme, sempre que no es presentin causes que ho facin impossible o de difícil execució i així que tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a solucionar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts. Fraternidad-Muprespa es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web o a qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

 1. Continguts i qualitat del servei

Fraternidad-Muprespa no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats al lloc web, sempre que en siguin aliens. En el cas que qualsevol usuari, client o tercer considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del mateix usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització i, en particular, consisteixin en:

 1. Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 2. Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 3. Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 4. Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació, i la protecció de la salut i la infantesa.

Ho podreu fer saber a Fraternidad-Muprespa; no obstant això, la recepció d’aquesta comunicació no suposarà reconeixement als efectes de la responsabilitat prevista a l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servei de la societat de la informació i de comerç electrònic. Fraternidad-Muprespa no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a un ús específic d’aquest lloc web. Tampoc no es responsabilitza dels danys i/o perjudicis que pugui patir l’usuari per la falta de veracitat, exhaustivitat o pertinença, ni tampoc dels errors o les omissions que puguin patir els continguts d’aquest lloc web, si bé es compromet a verificar-ne i vigilar-ne periòdicament els continguts i les informacions. Qualsevol enllaç de tercers a la pàgina web ho ha de ser a la seva pàgina principal, i queden expressament prohibits els “enllaços profunds”, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web a favor de tercers no autoritzats. A través d’aquest lloc web, l’usuari podrà accedir a llocs web de tercers. La presència d’aquests enllaços és merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destinació. L’usuari accedirà, sota la seva exclusiva responsabilitat, al contingut i en les condicions d’ús que hi regeixin. Fraternidad-Muprespa no es fa responsable, directament o indirectament, de qualssevol danys i perjudicis causats per l’accés a aquests enllaços. En cas que Fraternidad-Muprespa tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a què es remet des d’aquests enllaços és il·lícita o constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Fraternidad-Muprespa és titular dels textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de programari d’aquest lloc web, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin. L’accés a aquest lloc web no atorga a l’usuari cap dret ni titularitat sobre els drets de la propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius. A fi de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un determinat contingut al lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Fraternidad-Muprespa a l’adreça dpd@fraternidad.com i indicar:

 1. Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
 2. Els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial i la seva ubicació al lloc web.
 3. Acreditació d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial.
 4. Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

 1. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Fraternidad-Muprespa podria obtenir, mitjançant formularis del lloc web, dades de caràcter personal i informació de l’usuari per emmagatzemar-la o utilitzar-la. En cadascun dels formularis en què s’obtinguin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà informació detallada sobre el tractament, la finalitat l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-les  i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Fraternidad-Muprespa es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l’usuari d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.  L’usuari es compromet a mantenir les dades que, si escau, proporcioni degudament actualitzades, i és responsable dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de la falta de veracitat, exactitud o vigència de les dades facilitades. Per a més informació sobre la política de protecció de dades de la Mútua, cliqueu aquí.

 1. Ús de galetes

Les galetes són fitxers de text enviats al navegador per mitjà d’un servidor web. El navegador els torna sense modificar el servidor, de manera que reflecteix una memòria d’esdeveniments anteriors en les transaccions HTTP amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Aquests fitxers contenen una sèrie d’informació (des de contrasenyes d’accés fins a configuracions de visualització o idioma preferit) sobre la configuració del lloc web a fi de facilitar-li la pròxima visita, fent-la més eficient. Les galetes exerceixen un paper molt important i contribueixen a tenir una millor experiència de navegació per a l’usuari. Els usos de les galetes són generalment els següents:

 1. Portar el control d’usuaris: Quan en una pàgina web acceptem l’opció de desar usuari i/o contrasenya, aquestes dades es guarden en una galeta, perquè l’usuari no les hagi d’introduir per a cada pàgina del servidor, ja que el protocol HTTP no té la capacitat d’emmagatzemar aquestes dades. Sempre hem de tenir en compte que el que s’identifica en aquests casos és una connexió entre l’ordinador i la pàgina web, no entre una persona determinada i la pàgina web.
 2. Personalitzar l’aspecte del lloc web segons les preferències de l’usuari. La personalització inclou tant presentació com funcionalitat.
 3. Accedir als usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 1. Xarxes socials

Fraternidad-Muprespa pot tenir presència en xarxes socials per tal de comunicar informació relacionada amb l’activitat de la Mútua. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Fraternidad-Muprespa es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Fraternidad-Muprespa tractarà les vostres dades a fi d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, i us informarà de les seves activitats, productes o serveis o de qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, i es reserva la potestat de retirar de la xarxa social corporativa, sense previ avís, aquells continguts inapropiats, ofensius, discriminatoris, violents o d’una altra índole. De la mateixa manera, aquells continguts que no s’ajustin a la temàtica concreta podran ser moderats, bloquejats o esborrats. En qualsevol cas, Fraternidad-Muprespa no es responsabilitzarà dels comentaris o valoracions realitzats pels usuaris.

 1. Contacte

En cas de qualsevol incidència, dubte o consulta relacionada amb aquest lloc web o amb els serveis prestats per Fraternidad-Muprespa, us hi podeu posar en contacte per correu electrònic a través de l’adreça següent: dpd@fraternidad.com.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid per a les accions que es puguin exercitar derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment o incompliment del que aquí s’estableix, tret que l’usuari sigui consumidor, en aquest cas el tribunal i la legislació aplicables seran els del seu domicili.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -1

You voted ‘down’