Fraternidad-Muprespa Certificación Medio Ambiente: 14001

Medi Ambient: ISO 14001

La Direcció de Fraternidad-Muprespa està plenament conscienciada de la importància que té la preservació del medi ambient, dels recursos naturals i de la disminució necessària de l'impacte de la nostra activitat en el nostre entorn. Com a mostra d'aquest compromís i dedicació, es presenta la Política de medi ambient de Fraternidad-Muprespa.

Fraternidad-Muprespa disposa de dos sistemes de gestió ambiental (SGA) certificats que han estat atorgats per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR.

El primer SGA va ser atorgat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, el desembre de 2005, i renovat recentment d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i constitueix, juntament amb el sistema de gestió de qualitat (SGC), certificat també segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015, un sistema de gestió integrat, certificat així mateix per AENOR. Els dos sistemes es troben plenament integrats i comparteixen procediments comuns i cicles d'auditories. L’àmbit d’aquest SGA és el dels sistemes d’informació que donen suport a les activitats de: Gestió d’infraestructures informàtiques i de telecomunicacions. Disseny, desenvolupament i posada en producció d’aplicacions informàtiques en tecnologies de la informació i Centre d’Atenció a Usuaris, prestats per la Subdirecció General de Sistemes i d’Informació a Fraternidad-Muprespa, segons la declaració d’aplicabilitat vigent, que es realitzen a la seu central (plaça de Cánovas del Castillo, Madrid) i a l’edifici Sienna (avinguda Severo Ochoa, Alcobendas). Aquest SGA ha estat estès i ampliat d’acord amb el Reglament EMAS, aconseguint aquest certificat.

El segon SGA va ser atorgat el febrer del 2013; Fraternidad-Muprespa va acreditar el Sistema de Gestió Ambiental de dos dels seus centres assistencials, Burgos i Vitòria, l'àmbit de la qual és "Els serveis associats a la cobertura de les contingències professionals i contingències comunes del pacient afiliat". El 2018 ja són 61 centres certificats i progressivament s’estendrà a la xarxa de centres de la Mútua. D’aquesta manera, Fraternidad-Muprespa contribueix a la sostenibilitat del medi ambient i de la societat en general.

Sistemes d'informació

AENOR ISO 14001IQ NET CERTIFICADO 14001

Centres assistencials

AENOR ISO 14001