Atopáronse as seguintes coincidencias

Formularios1 resultados en total

A Lei Xeral da Seguridade Social define a enfermidade profesional nos seguintes termos: “Entenderase por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e desenvolveme...