Perfil do contratante

De conformidade co artigo 334 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Perfil do Contratante de Fraternidade-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, núm. 275, intégrase na Plataforma de Contratación do Estado, xestionando e difundíndose exclusivamente a través desta a actividade de contratación da Mutua.

Na Plataforma de Contratación do Estado encontrarase incluída a información relativa aos anuncios de licitación e adxudicación, os pregos de condicións particulares e os pregos de prescricións técnicas, as adxudicacións e calquera outra documentación ou comunicación que se considere oportuno publicar durante a fase de preparación, licitación, adxudicación e execución dos contratos, así como as Instrucións Internas de Contratación Fraternidade-Muprespa.

Poden acceder á devandita Plataforma a través do seguinte enlace: Plataforma de Contratación do Sector Público - Fraternidade-Muprespa

Para calquera aclaración, poderán contactar coa Dpto. de Contratación de Fraternidade-Muprespa, mediante correo electrónico ao seguinte enderezo: licitaciones@fraternidad.com

Plataforma de Contratación del Sector Público

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 2

You voted ‘up’