Compromiso coa diversidade

Plan de Igualdade de Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa constituíu en 2008 a Comisión de Igualdade que puxo en marcha o I Plan de Igualdade en 2011, dando forma ao marco de actuación da Entidade en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Unha vez finalizada a súa vixencia, elaborouse o II Plan de Igualdade, con accións que facilitaban a conciliación e o fomento da corresponsabilidade, como a ampliación dos permisos de paternidade, a flexibilidade horaria ou a implantación do teletraballo, así como aquelas dirixidas a protexer posibles vítimas de violencia de xénero.

Durante o ano 2017 estívose a traballar na realización dun novo diagnóstico que comparaba a situación de partida coa daquel ano, o que deu como resultado o III Plan de Igualdade, que contempla, ademais das accións de compromiso permanente e prorrogadas, outras novas orientadas a sensibilizar ao persoal en temas de conciliación, corresponsabilidade e colectivos vulnerables, recollendo por primeira vez accións dirixidas aos centros asistenciais da rede, ao colectivo LGTBIQ e ao estudo da fenda salarial.

Co III Plan de Igualdade de Fraternidad-Muprespa (2018-2020), mantense e renóvase o compromiso da Dirección da Mutua da  igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, máis alá de cumprir o disposto na Lei orgánica  3/2007, do 22 de marzo, LOIEMH,  e o Convenio Colectivo Xeral de ámbito estatal para as Entidades de Seguros, Reaseguros e Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, (2016-2019).

Para a elaboración de todos os seus plans, Fraternidad-Muprespa conta coas achegas dos representantes dos traballadores e traballadoras da Mutua a través da citada Comisión de Igualdade.

Distintivo de Igualdade na Empresa

Fraternidad-Muprespa obtivo en 2016 o Distintivo de Igualdade na Empresa, marca de excelencia outorgada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. O distintivo recoñece ás empresas e outras entidades que destacan mediante a implantación de medidas ou plans de igualdade no desenvolvemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral.

Distintivo de igualdade

 

Chárter da Diversidade

Fraternidad-Muprespa renovou publicamente en 2019 o compromiso de adhesión ao Chárter de Diversidade, polo que voluntariamente asume e subscribe, entre outros, os principios de sensibilizar sobre a igualdade de oportunidades, avanzar na construción dun equipo diverso, promover a inclusión ou integración de todas as persoas que pertencen á empresa e fomentar a conciliación entre a vida familiar e laboral.

Chárter Diversidade 2019-2021

 

Programa Inserta

Fraternidad-Muprespa adheriuse en 2017 ao Programa INSERTA da Fundación ONCE co obxectivo de impulsar a inserción laboral de persoas con discapacidade a través de distintas accións:

  • Inserción laboral directa de persoas con discapacidade.
  • Realización de programas de prácticas.
  • Formación de persoas con discapacidade.
  • Integración laboral indirecta a través do fomento das compras responsables, o fomento dos centros especiais de emprego e das cláusulas sociais.
  • Impulso de accións para a produción de bens e servizos accesibles.
  • Accións de difusión e sensibilización social.
  • Inclusión da discapacidade nos plans ou estratexias de responsabilidade social.
  • Valoración de proxectos de innovación social dirixidos a fomentar a contratación de mozos con discapacidade, mulleres con discapacidade e persoas doutros colectivos que dentro do sector social da discapacidade teñan maiores dificultades de acceder ao mercado de traballo.

Prácticas Laborais Responsables

O obxectivo principal de Fraternidad-Muprespa en relación ás prácticas laborais responsables é o de contribuír á creación e mantemento de emprego de calidade, baseado na estabilidade, seguridade e saúde laboral, formación e desenvolvemento do persoal, mellora das condicións de igualdade de oportunidades, conciliación da vida persoal e laboral e integración das persoas con discapacidade no ámbito laboral; ademais de levar a cabo accións dirixidas á sociedade que promovan o fomento do emprego.

Empresa Saudable

Enmarcado nas accións de fomento da saúde dos empregados de Fraternidad-Muprespa, a Entidade adheriuse en 2014 á Declaración de Luxemburgo, pola que se compromete coa integración dos principios básicos da promoción da saúde no traballo.

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -3