Compromiso coa RSC

En Fraternidad-Muprespa comprometémonos mediante a nosa Política de Xestión ética e Responsabilidade social corporativa ao desenvolvemento sustentable a través dunha actuación ética e responsable que poña en valor a nosa cultura corporativa e os principios éticos inherentes ás nosas funcións públicas de colaboración coa Seguridade Social.

Fraternidad-Muprespa aprobou en 2012 o seu primeiro Plan de Responsabilidade Social Corporativa (2012-2014) no que se concretaron os compromisos en materia de política económica, social e ambiental adquiridos cos grupos de interese da Entidade: mutualistas, empregados, colaboradores, provedores, administracións públicas e institucións.

Na actualidade está vixente o  segundo plan, correspondente ao período 2016-2018, que asenta e reforza os compromisos do anterior, contribuíndo á consecución da estratexia da Entidade mediante a incorporación das mellores prácticas, con carácter de exemplaridade, nos distintos ámbitos, dirixidas a garantir a seguridade xurídica, eficacia, eficiencia, sustentabilidade, transparencia e competencia.

A creación en outubro de 2016 do noso Comité de Responsabilidade  Social Corporativa serviu para impulsar as prácticas responsables da Entidade coa necesaria coordinación entre as distintas unidades, cumprindo cos requirimentos legais do réxime xurídico da Mutua e tendo como principais obxectivos: seguir mellorando a competitividade e o progreso dos nosos grupos de interese, e achegar rendibilidade social e económica ao Sistema Público de Seguridade Social e á Sociedade no seu conxunto.

  Pacto mundial de las Naciones Unidas

  En Fraternidad-Muprespa, ampliando el alcance de la RSC, nos hemos adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en agosto de 2010. La adhesión al Pacto Mundial ha sido una iniciativa voluntaria de compromiso ético, destinada a acoger como una parte integral de nuestra estrategia y operaciones, principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos y Laborales, Derechos Medioambientales (establecer políticas de ahorro de agua, energía, papel, control de residuos, etc.) y lucha contra la corrupción (promoción de la transparencia financiera, rechazo del soborno, malversación, favoritismos, etc.)

  En esencia, la adhesión al pacto constituye nuestra respuesta y compromiso con las necesidades de un mundo en transformación, basado en 10 principios básicos en Declaraciones y Convenciones Universales:

  Derechos humanos

  • Fraternidad-Muprespa a favor de los Derechos Humanos
  • Vulneración de los Derechos Humanos
  • Fraternidad-Muprespa y la libertad de asociación
  • Fraternidad-Muprespa contra el trabajo forzoso y coacción
  • Erradicación del trabajo infantil

  Derechos laborales

  • Apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación

  Derechos medioambientales

  • Fraternidad-Muprespa a favor del medio ambiente
  • Iniciativas para respetar y fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
  • Difusión de tecnologías ecológicas

  Lucha contra la corrupción

  • Fraternidad-Muprespa contra la corrupción, la extorsión y el soborno
  Vote up!

  Puntos: -3

  You voted ‘up’