Kotizazio talde

Honako 11 talde hauen arabera sailkatzen dira lan-araudietan dauden lanbide-kategoriak, Gizarte Segurantzari kotizatzeko ondoreetarako. Talde bakoitzak kotizazio-oinarriaren gehieneko eta gutxieneko mugak ditu.   

1  Ingeniariak eta lizentziadunak. Goi zuzendaritzako langileak, Langileen Estatutuaren 1.3.c) artikuluan ez daudenak 

2  Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile tituludunak 

3  Administrazio- eta lantegi-buruak 

4  Laguntzaile titulugabeak 

5  Ofizial administrariak 

6  Menpekoak 

7  Administrari laguntzaileak 

8  Lehen eta bigarren mailako ofizialak 

9  Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak 

10  Peoiak 

11  Langileak, hemezortzi urtetik beherakoak