Imagen Noticias

RESOLUCIÓ 21/02/2008 - REGISTRE DELS CONTRACTES CONCERTATS PER AUTÒNOMS

Normativa
Autor
Dept. Afiliació i Recaptació
Resolució de 21 de febrer de 2008, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableix el procediment per al registre dels contractes concertats pels treballadors autònoms econòmicament dependents (Premeu aquí per descarregar).

La Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom, en el seu capítol III del títol II, regula el règim professional del treballador autònom econòmicament dependent, i en el seu article 12, el contracte que cal concertar entre el treballador mateix i la persona física o jurídica que el contracta, anomenada client, i el registre que cal fer d'aquest contracte.

D'altra banda, i fins que es dictin les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament de la Llei 20/2007, i es formalitzi un «encàrrec de gestió» o se subscriguin els corresponents convenis amb les comunitats autònomes, el Servicio Públic d'Ocupació Estatal s'encarregarà provisionalment del registre d'aquests contractes.

Per aquesta raó, i per implantar aquest registre amb caràcter urgent, es considera oportú donar directrius sobre el procediment de registre esmentat.