Noticias

General

Atesa la gran quantitat d’informació derivada de la crisi sanitària originada pel COVID-19, resumim en aquesta notícia els aspectes més importants, tant sobre protecció personal com en relació amb els tràmits i gestions relatius a les possibles baixes. Què és el coronavirus CoVID-19? Els coronavirus (CoV) són una àmplia família ...