Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra (GSDO)

Nortasun juridikoa duen zerbitzu komuna, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak babesturikoa; bertan finantza solidaritate eta kutxa bakarra printzipioak aplikatuz, Gizarte Segurantzaren Sistemaren baliabide ekonomiko guztiak eta finantza administrazioa batzen dira.
Gizarte Segurantzaren Sistemako Erakunde Kudeatzaileek dituzten funtzio komunak kudeatzen dituen organismoa delako du zerbitzu komun izendapena.

Zeintzuk dira bere eskumenak?

 • Enpresen izen-ematea.
 • Langileen afiliazioa, altak eta bajak.
 • Gizarte Segurantzako Sistemaren kotizazioen, kuoten eta bestelako finantza baliabideen kudeaketa eta kontrola.
 • Gizarte Segurantzaren kuoten atzeratzea edo zatikatzea.
 • Gizarte Segurantzaren ondasun eta eskubideen jabetza, kudeaketa eta administrazioa, Gizarte Segurantzako Erakunde Kudeatzaileek, Laneko Istripu eta Gaixotasunen Mutuek, eta Osasun Institutu Nazionalak dituzten eskumenei kalterik egin gabe. .
 • Gizarte Segurantzako Sistemaren baliabideak antolatzea eta kuotak eta bestelako finantza baliabideak ingresatzeko beharrezko prozesuak diseinatzea eta kudeatzea.
 • Gizarte Segurantzaren betebeharren ordainketen antolamendua eta betebehar horiek asetzeko baliabide ekonomikoak denboran eta lurraldean banatzea.
 • Gizarte Segurantzaren kudeaketa beharrak kontuan izanik, Sistemaren baliabideen erabilgarritasun eta mugimenduak bideratuko dituen finantza zirkuitua antolatu eta kudeatzea.
 • Gizarte Segurantzaren funtsak kokatzea helburu duten Finantza Erakundeetan kontuak irekitzeko baimenak ematea.
 • Beharrezkoak diren Diruzaintza kreditu eta diru-aurreratze eragiketak egitea.
 • Moneta aurrekontua prestatzea.
 • Lan Istripuen berraseguratzaile funtzioa kudeatzea.
 • Gizarte Segurantzaren Sistemarako finantza egonkortzeko funtsa sortu, kudeatu eta aplikatzea.
 • Lan Istripuen Mutuen eta prestazioen ordainketen ardura duten enpresek ezarritako kapital kostuak likidatzea.
 • Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak eskatutako funtzioak egitea.
 • Lehiaketa publiko bidez bere helburuak betetze ahal izateko beharrezko dituen higiezinak eskuratu eta beharrezko ez dituenak, enkante publiko bidez saltzea.