Urteko Txostena eta Memoria

Urtearen itxiera naturalaren ostean, Fraternidad-Muprespa Iraunkortasun Memoria eta Urteko Txostena delakoa osatzen du, Global Reporting Initiative (GRI) gidaren irizpideak jarraituta, eta gardentasun osoz aurkezten du azken urtean elkartean gertatu den guztia.

Memorian mutualitatearekin lotutako alderdi aipagarri guztiak islatzen dira, esaterako, batzarrak eta gobernuko organoak, mutualitateak eskainitako zerbitzuen katalogoa eta ekitaldiko datu ekonomikoak.

Txostenean jasotako alderdirik garrantzitsuenak hurrengoak dira:

  • Gobernu egitura
  • Interes taldeekiko konpromisoa.
  • Kudeaketa txostena
  • Informazio ekonomiko finantzarioa
  • Mutualistekiko konpromisoa
  • Langileekiko konpromisoa
  • Ingurunearekiko eta gizartearekiko konpromisoa
  • Urteko kontuak

Ondoren, zenbait urtetako urteko txostenak deskargatu ditzakezu:

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: -3

You voted ‘down’