Cèdula electrònica Junta General

Cèdula electrònica Junta General

Podeu presentar la cèdula d’assistència, amb què podeu informar la vostra voluntat d’assistir a la Junta General o, en cas que no poguéssiu o no desitgéssiu assistir-hi personalment, delegar el vot en un altre associat que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions socials.

Presentar cèdula a través de l’Oficina Digital

Si teniu signatura electrònica, heu d’emplenar i signar la cèdula següent i adjuntar-la a aquest formulari.

Si no disposeu de signatura electrònica, heu de baixar, imprimir, emplenar i signar/segellar la cèdula següent, i posteriorment fer-ne una fotografia o escaneig, de manera que la imatge sigui nítida i la informació perfectament llegible. Cal adjuntar-la també al formulari següent.

És important que remeteu, degudament emplenada, la cèdula abans del proper dia 19 de juliol de 2022.

Ver más información de la Junta General 2022

*
*