Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Què són els ODS?

El setembre de 2015, tots els membres de les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció mundial. S’hi van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible que incloïen 169 accions, indivisibles i lligats els uns als altres en la seva consecució. Tots aquests objectius equilibren les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, mediambiental i econòmica.

Què representen?

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) representen principis bàsics per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

Hi ha disset objectius de desenvolupament sostenible, tots orientats a centrar esforços per aconseguir canvis positius en benefici de les persones i el planeta.

Durada

Es van gestar a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible, celebrada a Rio de Janeiro el 2012 per crear un conjunt d’objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s’enfronta el nostre món.

L’Assemblea General de les Nacions Unides els va adoptar en la reunió del 2015.

Finalment, es van posar en marxa el gener del 2016 i orienten les polítiques i el finançament del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) durant quinze anys.


Des de l’any 2016 fins a l’any 2030

Contribució de Fraternidad-Muprespa als ODS

ODS Fraternidad-Muprespa.jpg

 

Objectiu 3. Salut i benestar.

 • Fomentem els hàbits saludables entre els treballadors de les nostres empreses associades, facilitant-los els recursos i les eines necessàries a través  de l’itinerari  saludable “Caminant cap al benestar”.
 • Al nostre portal web “El rincón de la salud”, a través de publicacions i notícies, fomentem entorns saludables.
 • Duem a terme accions divulgatives.
 • Ajudem les nostres empreses a certificar-se com a empreses saludables.
 • Fem tallers de seguretat viària presencials a escala nacional. També celebrem la Setmana de la Seguretat Viària Laboral, duent a terme accions a totes les províncies.
 • Cada any, als nostres premis Escolástico Zaldívar reconeixem les nostres empreses associades altament compromeses amb la prevenció de riscos laborals que demostrin haver executat o estar executant actuacions preventives que representin una millora en la seguretat, la salut i el benestar dels seus treballadors, més enllà del mer compliment de la normativa de prevenció.
 • El 2018, Fraternidad-Muprespa va celebrar l’any “Som Saludables” per millorar i consolidar la filosofia de vida saludable dels treballadors de la Mútua en l’àmbit laboral i personal.

Objectiu 5. Igualtat de gènere

 • Fraternidad-Muprespa va renovar, el 2018, el seu compromís d’adhesió com a entitat signant des del 2010 del Pacte Mundial de les Nacions Unides. En la renovació manifestem el nostre compromís de lluitar contra la bretxa salarial. Aquell mateix any es va presentar l’informe del 2017, en el qual es recull que complim amb 21 criteris que determinen el nivell avançat.
 • III Pla d’igualtat vigent per al període 2018-2020, que va més enllà de les obligacions legals i garanteix el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones.
 • Des del 2016 disposem del Distintiu d’Igualtat a l’Empresa, marca d’excel·lència atorgada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a entitats que destaquen per la implementació de mesures o plans d’igualtat en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral. (XARXA DIE).
 • El 2016 ens vam adherir al programa “Més dones, millors empreses” de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats per incrementar en quatre anys la presència de dones en càrrecs directius fins que s’assoleixi un equilibri de representativitat en aquests nivells.
 • Juntament amb l’ODS 17 neix el projecte INGEPRE, integració de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral de les treballadores i la recerca de la contínua disminució de la sinistralitat laboral.

Objectiu 6. Aigua neta i sanejament

 • Disminució  de consums d’aigua mitjançant la implantació d’objectius de reducció de consum d’aigua.
 • Instal·lació de sistemes de doble descàrrega o interrupció en inodors en diversos centres.
 • Utilització de dispositius estalviadors d’aigua en diversos centres.
 • Conscienciació mitjançant notícies i Guia de bones pràctiques ambientals.
 • Publicació de consums de l’aigua en l’Informe anual i la Memòria de sostenibilitat, on s’expressen els indicadors calculats de la Guia GRI-G4.

Objectiu 7. Energia assequible i no contaminant

 • Utilització d’energia verda.
 • Instal·lació de mòduls d’energia solar i fotovoltaica.
 • Elaboració i implantació d’un Pla de reducció, amb mesures d’eficiència energètica.
 • Utilització d’autotransformadors per baixar el consum d’electricitat activa i reactiva.
 • Instal·lació de telemesura i telegestió per reduir el consum d’electricitat, juntament amb un protocol d’il·luminació, segons les hores de sol i ús.
 • Adquisició d’un cotxe elèctric i un altre d’híbrid, i instal·lació d’infraestructures (punts de càrrega) per a l’ús de vehicles elèctrics.
 • Selecció de criteris de construcció eficient i bioclimàtics a l’hora de dissenyar noves infraestructures o modificar les ja existents.
 • Utilització de sensors de llum en zones amb llum natural en diversos centres.
 • Canvi progressiu de les lluminàries convencionals per il·luminació LED.
 • Adquisició de 52 equips multifunció amb etiquetatge ENERGY STAR.
 • Hospital Fraternidad-Muprespa Habana va obtenir el certificat LEED Platino, el qual reconeix l’excel·lència en el disseny, la construcció, l’operació i el manteniment d’edificis des d’un punt de vista mediambiental.

Objectiu 8. Treball decent i creixement econòmic

 • Investiguem, desenvolupem i innovem en la reducció de contingències professionals.
 • Ajudem en el control i la reducció de contingència professional.
 • Assessorem perquè es dugui a terme la investigació d’accidents.
 • Orientem en la coordinació d’activitats empresarials.
 • Difonem Prevención10. Sensibilitzem en cas de riscos laborals.
 • Assessorem pimes en l’adaptació de llocs de treball.
 • Ajudem a difondre i implantar Visión Zero.
 • Web Previene, portal web dedicat a la prevenció de riscos laborals i desenvolupament de la cultura de la salut.
 • Celebrem la Setmana de la Prevenció, que és un projecte en què tota la Mútua s’implica amb multitud d’actuacions.

Objectiu 9. Indústria, innovació i infraestructures

 • El 2019, s’obre l’Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, que ha estat projectat i dissenyat des del seu inici per aconseguir una eficiència òptima en l’ús de recursos, la qual cosa li ha portat a aconseguir la certificació LEED Platí. Obtenció del certificat AIS (Accessibility Indicator System) amb cinc estrelles, que és la categoria màxima d’aquest estàndard internacional que certifica el grau d’accessibilitat.
 • En la resta d’instal·lacions, selecció de criteris de construcció eficient i bioclimàtics a l’hora de dissenyar noves infraestructures o modificar les ja existents. En 88 centres es disposa del certificat AIS. Sis d’aquests centres (Vitòria, Palma de Mallorca, Ripollet, Arrecife, Lorca i Còrdova) l’han obtingut amb cinc estrelles.

Objectiu 12. Producció i consums responsables i objectiu 13. Acció pel clima

Objectiu 15. Vida d’ecosistemes terrestres

 • Reducció del consum de paper en 5 tones durant l’any 2018, la qual cosa no sols redueix la desforestació, sinó també les emissions de CO2 equivalents.
 • Consum de paper procedent de boscos sostenibles.

Objectiu  17. Aliances per aconseguir els objectius

Entitats que, com nosaltres, porten a l’ADN la condició de social: compromeses amb la salut laboral, amb les discapacitats, amb la infantesa, amb els joves, amb la dona, la família, l’ocupació, la gent gran...

Alianzas ODS.png

 

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -4

You voted ‘down’