Codi ètic i de conducta

A Fraternidad-Muprespa tenim per objectiu promoure entre els nostres mutualistes i altres grups d’interès la presa de consciència sobre els objectius i els valors de la responsabilitat social, a més d’enfortir la nostra pròpia gestió responsable i ètica.

Amb aquesta finalitat, més enllà de l’estricte compliment de la legislació i la normativa vigent, la nostra gestió està promoguda pel compromís exprés de respecte als drets humans, les pràctiques de bon govern corporatiu i la gestió de la diversitat, a més de promoure l’adhesió voluntària a organitzacions i iniciatives internacionals compromeses amb els criteris d’igualtat, transparència, integritat i de lluita contra la corrupció.

La Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa va aprovar el 2021 la revisió del Codi ètic i del Codi de conducta  i va resultar un únic Codi ètic i de conducta en què es consoliden els valors que l’entitat es compromet a mantenir amb els diferents grups d’interès per aconseguir una gestió ètica i responsable en la seva activitat, així com les pautes i conductes que les persones que treballen a la Mútua han d’observar.

Codi ètic

 

Els objectius del nostre Codi ètic i de conducta són:

 • Definir l’estratègia de l’organització quant al seu comportament ètic.
 • Promocionar que els membres de l’organització coneguin i es posicionin d’acord amb el que estableix el Codi ètic i de conducta.
 • Ser l’instrument que enforteixi la confiança de la direcció, dels empleats i dels grups d’interès.
 • Ser eficaç per desenvolupar la responsabilitat social de la Mútua.
 • Crear un mecanisme per a la reflexió i l’anàlisi: Identificar qüestions ètiques d’importància.
 • Anticipar els problemes ètics que puguin sorgir en el futur.
 • Ser un instrument de comunicació corporativa per acreditar les accions de l’organització.

Memòries anuals de sostenibilitat (Global Reporting Initiative)

A Fraternidad-Muprespa ens hem marcat l’exigència d’informar la societat segons les recomanacions, guies i directrius que proposa la Global Reporting Initiative, estàndard GRI4, en compliment de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que obliga les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a elaborar i presentar memòries anuals de sostenibilitat.

Cada any s’elabora un resum rigorós de l’activitat duta a terme a favor dels nostres grups d’interès i la societat en general en relació amb els continguts següents: transparència en la gestió; bon govern corporatiu; compromís amb el medi ambient; millora de les relacions laborals; polítiques d’accessibilitat i inclusió, diversitat i igualtat; defensa dels drets humans i accions de voluntariat corporatiu. Aquesta memòria es registra i publica al sistema de memòries de responsabilitat social de les empreses del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Global Reporting Initiative

 

Pacte Mundial de Nacions Unides

Fraternidad-Muprespa ha renovat, el mes de novembre de 2016, el seu compromís d’adhesió del Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact) del qual és signant des de 2011. L’adhesió al Pacte formalitza el nostre compromís en l’adopció, el suport i la promulgació, dins la nostra esfera d’influència, d’un conjunt de valors fonamentals en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i anticorrupció.

Global Compact

El Pacte Mundial es basa en els següents principis bàsics que deriven de declaracions i convencions universals:

 

Drets humans

 1. Donar suport i respectar la protecció dels drets humans  reconeguts  internacionalment.
 2. No ser còmplice en la vulneració de drets humans.

Drets laborals

 1. Donar suport a la llibertat d’associació i el reconeixement  del dret  a la negociació col·lectiva.
 2. Eliminar el treball forçat o fet sota coacció.
 3. Donar suport a l’erradicació del treball infantil.
 4. Donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació.

Drets mediambientals

 1. Donar suport a l’enfocament preventiu  per afavorir el medi ambient.
 2. Promoure més responsabilitat mediambiental.
 3. Afavorir el desenvolupament i la difusió  de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Lluita contra la corrupció

 1. Treballar contra la corrupció en totes les seves formes, inclosa l’extorsió i els suborns.

 

Fraternidad-Muprespa elabora anualment per al Pacte Mundial un informe de progrés amb què, complint 21 dels indicadors del nivell d’activitat el 2015, hem aconseguit el reconeixement de “Nivell avançat” del Pacte Mundial

Principis per a l’empoderament de la dona

L’adhesió al Pacte Mundial té com a efecte la renovació del compromís de la nostra entitat amb els principis per a l’empoderament de la dona, iniciativa que promouen UNIFEM (Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona) i el Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact).

Women Empowerment

UNIFEM fa una crida a les empreses per donar suport a aquests set principis que Fraternidad-Muprespa subscriu:

 • Promoure la igualtat de gènere des de la direcció al nivell més alt.
 • Tractar tots els homes i les dones de manera equitativa a la feina; respectar i defensar els drets humans i la no-discriminació.
 • Vetllar per la salut, la seguretat i el benestar de tots els treballadors i les treballadores.
 • Promoure l’educació, la formació i el desenvolupament professional de les dones.
 • Dur a terme pràctiques de desenvolupament empresarial, cadena de subministrament i màrqueting a favor de l’enfortiment de les dones.
 • Promoure la igualtat mitjançant iniciatives comunitàries i diligències.
 • Avaluar i difondre els progressos fets a favor de la igualtat de gènere.
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -3