Qui som?

Som una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que fa més de 90 anys que cura i cuida pacients que han tingut un accident laboral o una malaltia professional, amb el compromís i la confiança que ens caracteritzen.

Les més de 2.000 persones que formem la plantilla de la Mútua ens preocupem de fer més fàcil el dia a dia a les empreses associades i els seus treballadors, ajudem els assessors i donem suport als autònoms adherits. Professionalitat i experiència són qualitats que ens distingeixen.

La nostra tasca passa ineludiblement per dur a terme una gestió eficaç i professional de les prestacions econòmiques, l’assistència sanitària i la rehabilitació derivada de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, així com les activitats de prevenció regulades per llei.

A més, gestionem:

  • El cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi.
  • Les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
  • També per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Disposem de més de 90.000 m2 d’instal·lacions sanitàries i administratives, una xarxa pròpia amb 115 centres, un hospital a Madrid i dos centres intermutuals.

 

História

La fundació de La Fraternidad va tenir lloc a Bilbao el 1929, sota el guiatge del seu fundador i president Escolástico Zaldívar Aguarón, i la seva aprovació es va publicar a la Gaceta de Madrid el 19 d’octubre d’aquell mateix any.

 

Anys 60

Es converteix en una pròspera entitat amb una presència destacada a les principals ciutats espanyoles.

Anys 70

Comença el seu veritable desenvolupament, ja que el 1973 s’inaugura el Centre Hospitalari del Passeig de La Habana a Madrid i segueix avançant a la instal·lació de nous centres assistencials i de prevenció. Al mateix temps, va liderar una etapa de formació acadèmica i científica i el 1977 va celebrar el seu primer simposi mèdic, cita biennal que continua present.

Anys 80

La Fraternidad consolida l’etapa d’expansió amb l’absorció de més de 14 mútues.

Anys 90

Les juntes generals de Fraternidad i de Muprespa-Mupag-Previsión aproven la fusió de les dues mútues el 31 de desembre de 1998 i ocupen el tercer lloc al sector.

Segle XXI

S’inaugura l’Hospital de Dia de Madre de Dios, actual Direcció Provincial de Madrid. Comença l’evolució digital. El 2010, amb l’arribada d’un nou gerent a l’entitat, Carlos Aranda, s’inicia el primer pla estratègic corporatiu (PEC). El 2015 es comença la construcció del nou Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, al mateix solar de l’anterior, que obre les portes a l’abril de 2019, disposa del certificat LEED platí i és un referent en traumatologia.

 

Fraternidad-Muprespa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 275, amb CIF G82287228, té el domicili social a la plaça Cánovas del Castillo, 3 de Madrid (28014).

Què són les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS) són associacions d’empresaris, de naturalesa privada, sense ànim de lucre, l’objecte exclusiu de les quals és la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i amb un àmbit d’actuació que s’estén a tot el territori nacional. La col·laboració en la gestió es desenvolupa en relació amb diverses prestacions.

Les diferents MCSS posen els seus serveis a disposició de totes les empreses i els treballadors autònoms, sense incórrer en cap cost per a ells; l’associació o adhesió amb una mútua és d’obligat compliment.

L’associació de l’empresa a la mútua pot tenir diferents abasts:

  • Gestió de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, en termes sanitaris i econòmics.
  • Gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de les contingències comunes (opcional).

Arran d’aquesta associació de l’empresa a la mútua, aquesta última percep de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un percentatge o una fracció de les quotes o cotitzacions de l’empresa pels seus treballadors per al nostre finançament. A més, de manera paral·lela, durant la vigència del contracte, l’empresa utilitza els serveis concertats (sanitaris, econòmics, etc.).

En el cas del treballador autònom, l’abast de la cobertura difereix en funció del tipus de treballador autònom i es regeix segons l’Estatut del treballador autònom i la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom.

Partint de la col·laboració amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la mútua:

  • Se sotmet a l’auditoria anual de comptes per part de la Intervenció General de la Seguretat Social i al Tribunal de Comptes.
  • Es regeix per les resolucions i els decrets del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
  • Es coordina amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social en la gestió i administració de les prestacions econòmiques.
  • Es coordina amb el Servei Públic de Salut en la gestió de la incapacitat temporal derivada de la gestió de les contingències comunes.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 6

You voted ‘up’