Sostenibilitat mediambiental

Fraternidad-Muprespa, en la seva actuació diària, té un compromís constant amb la protecció del medi ambient i la seva sostenibilitat, i garanteix en la seva actuació els principis següents, recollits en la nostra Política de gestió ambiental:

  • Treballar de manera respectuosa amb el medi ambient, complint sempre els requisits legals ambientals que ens són d’aplicació.
  • Minimitzar els efectes ambientals produïts com a conseqüència de l’activitat que desenvolupem.
  • Planificar les nostres activitats de manera que s’asseguri la prevenció de la contaminació, perquè estem compromesos amb la protecció del medi ambient.
  • Mantenir sensibilitzats i conscienciats tots els seus empleats, fomentar-ne la formació ambiental i la participació en la gestió ambiental.
  • Posar a disposició de tots els seus clients i del públic en general i de la resta de parts interessades la seva Política de gestió ambiental.
  • Assegurar el correcte comportament ambiental dels proveïdors i subcontractistes, comunicant a proveïdors i subcontractistes tots els requisits ambientals exigibles.

Per això,  més enllà del compliment de les obligacions legals que ens afecten en aquesta matèria,  Fraternidad-Muprespa fomenta el desenvolupament d’accions adreçades a reforçar aquest compromís amb el respecte a la qualitat ambiental. En aquest context, destaca que al si del Comitè de Responsabilitat Social Corporativa s’ha creat un grup de treball sobre sostenibilitat mediambiental a fi de promocionar i impulsar una cultura encaminada al consum responsable i el respecte mediambiental.

 

Dins d’aquesta línia d’actuació responsable, la Mútua  s’ha adherit al Grupo Español para el Crecimiento Verde, iniciativa creada per fomentar la col·laboració publicoprivada i avançar conjuntament en els reptes ambientals que actualment existeixen, com ara la lluita contra el canvi climàtic, la descarbonització de l’economia, el foment d’una economia circular, etc., promovent a més  un model de creixement econòmic verd.

Grupo Verde

Així mateix, cal destacar que Fraternidad-Muprespa forma part de la comunitat #PorElClima, iniciativa pionera de persones, empreses, organitzacions i administracions públiques que s’uneixen amb l’objectiu comú de lluitar contra el canvi climàtic, i la Mútua assumeix un compromís per impulsar un pla d’acció per a la reducció de les seves emissions d’efecte hivernacle.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -5

You voted ‘down’