Gizarte Laguntzaren Erreserba

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten mutuek erabiltzen duten funtsa, babestutako edo atxikitako langileek eta horien eskubidedunek gertakizun profesional baten ondorioz aurre egin behar dituzten beharrak finantzatzeko, baldin eta gertatutako laneko istripuek edo lanbide-gaixotasunek egoera edo behar berezia eragiten badute.

Adibide gisa, oinarrizko baliabideak eta lanpostuak egokitzeko edo edozein eskubidedunentzako heriotza bidezko laguntza gisa, birgaitzeko, berreskuratzeko, lanbide-birbideratzeko edo laguntza-neurriak emateko emango dira.

Onura horiek emateko eskumena mutua bakoitzean eratutako Prestazio Berezien Batzordeari dagokio.

Laneko Gertakizunak Egonkortzeko Erreserba zuzkitu ondoren geratzen den soberakinaren % 10 jarriko da.

Prestazio horiek Gizarte Segurantzako babes-ekintzen barne sartzen ez direlarik, horien osagarriak dira, eta Gizarte Segurantzako Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko urriaren 28ko Ebazpenean daude araututa. Ebazpen horren bidez prestazio osagarriak aplikatzeko araubidea ezarri zen.