Identifikazio Fiskaleko Kodearen

1065/2007 Errege Dekretuak IFK baztertu zuen; errege dekretu hori 2008ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean, eta haren ordez IFZ erabiltzen hasi zen.