Asma laboral

Malaltia professional definida per una contracció de les vies respiratòries que sol ser reversible després d'un període de temps curt. Els seus símptomes més comuns són: tos, sibilacions, opressió toràcica i dispnea. Els factors de risc laborals més importants són l'exposició a isocianats, pols de farina, proteïnes de l'orina dels animals de laboratori i fums de soldadura. El diagnòstic d'asma laboral exigeix identificar una relació clara entre la feina i la malaltia.