Confidencialitat

L'objecte de la confidencialitat són les dades i el seu objectiu, protegir el dret a la intimitat de les persones, tal com estableix l'article 18 de la Constitució. Les normes de confidencialitat han de garantir tant l'ús adequat de les dades com la seva preservació.