Imagen Noticias

RESOLUCIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2008 SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES QUE HAN DE DUR A TERME LES MÚTUES

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
 RESOLUCIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2008 SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES QUE HAN DE DUR A TERME LES MÚTUES  

Al BOE del dia 20 d'agost s'hi publica la Resolució de 31 de juliol de 2008 de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es determinen les activitats preventives que han de dur a terme les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Mrofessionals de la Seguretat Social l'any 2008, com a desenvolupament d'allò convingugut en l'Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

Documentació associada: