Imagen Noticias

28 D'ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

28 D'ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

DADES DE L'ESDEVENIMENT

Prevenció, la clau de la seguretat.

Des de 1996 els sindicats a escala mundial commemoren les víctimes dels accidents laborals i de les malalties professionals el dia 28 d'abril de cada any.

L'OIT, amb el seu caràcter tripartit, va acceptar aquesta iniciativa i la va convertir en una Jornada anual a escala mundial, promoguda per cridar l'atenció sobre els accidents i les malalties provocades pel treball, per a la seva reducció i eliminació al món.

A partir de l'any 1999 i a proposta de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per Ordre de 30 de març de 1999, el Ministeri de Treball i Afers Socials del nostre país va establir el Dia de la Seguretat i Salut en el Treball el 28 d'abril de cada any.

Pels volts d'aquesta data, les diverses organitzacions convocants a escala nacional i internacional fan declaracions, promouen diversos tipus d'actes i proposen i desenvolupen activitats, que condueixin a la reflexió de tots els ciutadans i de les institucions i organitzacions més relacionades amb el problema.

Cada any les organitzacions centren els seus tocs d'atenció en un tema o en un nombre reduït de temes de seguretat i salut en el treball que consideren especialment significatius en l'àmbit mundial.

La informació i la màxima extensió de la commemoració han de complir un paper crucial en totes les activitats, ja que la intenció prioritària és arribar al nombre màxim de persones i institucions, per fomentar la preocupació per aquest problema i per impulsar les mesures que condueixin a la seva solució. L'elecció de lemes té el propòsit de sintetitzar l'objectiu en un missatge que permeti la màxima eficàcia comunicativa en el resultat perseguit.

Fraternidad Muprespa, dins de les seves activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals, s'adhereix al sentit d'aquesta commemoració des de fa diversos anys i fa activitats de promoció de la salut laboral de caràcter divulgatiu.

Aquest any 2009, en el qual l'Organització Internacional del Treball compleix 90 anys de la seva constitució, en el nostre acte final ens acompanyarà el Sr. Juan Felipe Hunt, director de l'Oficina a Espanya, que versarà sobre: "90 aniversari de l'OIT, una aposta per un treball saludable i segur per a la justícia social".

Inspiració del cartell.

La temàtica i el disseny del cartell del dia 28 d'abril per a aquest any 2009, s'ha basat en una de les obres de l'artista mundialment reconegut, René Magritte. L'elecció de l'esmentat autor ha vingut motivada pel seu tractament dels temes de la vida moderna i quotidiana, el seu color brillant i el seu intent de l'eliminació de la individualitat.

Un dia tan especial per a Fraternidad Muprespa, com és el dia 28 d'abril (dia mundial de la seguretat i la salut en el treball), és important que totes les parts implicades, tant empleats com empresaris i els diferents organismes, prenguem consciència de la necessitat d'usar tots els mitjans disponibles per aplicar-los en la prevenció laboral. Amb l'objectiu d'intentar transmetre aquest missatge s'ha decidit el lema "Prevenció... la clau de la seguretat".

Treballant amb aquesta frase i les relacions entre totes les parts implicades en el dia a dia laboral, es crea un cartell, en què es presenta una escena composta per empleats que semblen estar flotant i suspesos al voltant d'un empresari, que disposa de la clau de la salut i la seguretat en forma de poma amb pany. Amb aquesta imatge es pretén dissipar la responsabilitat unilateral de la prevenció atribuïda a una part o a una altra, per agrupar-la en un tot. La composició tracta de reflectir un espai tridimensional (dins de les possibilitats que ofereix la superfície bidimensional d'un cartell) en el qual les siluetes dels empleats situades a diferents profunditats estan pintades d'un cel blau i límpid, que contrasta amb el fons tempestuós del cartell. De manera que mentre el fons tempestuós representa l'ús indegut o la inexistència de l'ús dels mitjans de prevenció, el cel blau representa l'entorn laboral sense riscos que tots hem de pretendre.

Motiu:
DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Organitzador:
Organització Internacional del Treball
Data:
28 d'abril de 2009
Documentació associada: