Imagen Noticias

MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL AMB RELACIÓ A LA PRESTACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL

Normativa
Autor
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
BOE Núm. 235 del dimarts 29 de setembre de 2009. Sec. I. Pàg. 82086

La mútua Fraternidad Muprespa us informa de la publicació del Reial decret 1430/2009, d'11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 40/2007 de 4 de desembre de mesures en matèria de Seguretat Social, amb relació a la prestació d'incapacitat temporal.

El Reial decret disposa els articles següents:

  • Article 1. Comunicació informàtica per part dels serveis públics de salut del compliment del dotzè mes en els processos d'incapacitat temporal.
  • Article 2. Pagament de la prestació econòmica per incapacitat temporal.
  • Article 3. Procediment de disconformitat amb l'alta mèdica emesa per les entitats gestores.
  • Article 4. Procediment administratiu de revisió de les altes mèdiques expedides en els processos d'incapacitat temporal.
  • Article 5. Reduccions d'aportacions empresarials a la Seguretat Social en cas de trasllat d'un treballador amb malaltia professional a un lloc compatible amb el seu estat.

Descarregar Reial decret:

"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"