Imagen Noticias

NOVA TARIFA DE PRIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2010

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
   

La disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2010, que aprova la nova tarifa per a la cotització d'accidents de treball i malalties professionals, amb efectes des de l'1 de gener de 2010).

  • La novetat més important d'aquesta nova tarifa és que se suprimeix l'ocupació "c", que es referia a la cotització dels treballadors en situació d'incapacitat temporal o de suspensió de la relació laboral, aplicant-se el tipus corresponent a la respectiva activitat econòmica de l'empresa, i es redueix l'aplicació de l'ocupació "b" només per als representants de comerç.
  • La tarifa esmentada s'aplicarà per a les cotitzacions el període de liquidació de les quals correspongui a l'any 2010: Empreses a partir de la liquidació de gener de 2010 (ingrés febrer de 2010) i treballadors autònoms a partir de la liquidació de gener de 2010 (ingrés mateix mes).

 

 Enllaç relacionat: