Imagen Noticias

LA MÚTUA FM PRESENTA ELS RESULTATS DE L'ENQUESTA FETA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient del 5 de juny passat, Fraternidad Muprespa, al seu portal web corporatiu, ha inclòs dues enquestes amb els temes i resultats següents:

ENERGIA SOSTENIBLE TAMBÉ A LES EMPRESES

Aquest any 2012 està declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides "Any Internacional de l'Energia Sostenible per a tots", i la majoria de les persones que han participat en l'enquesta tenen clar el concepte d'energia sostenible.

L'«energia sostenible» és aquella energia que es produeix i s'usa de manera que doni suport a llarg termini al desenvolupament humà en l'àmbit social, econòmic i ecològic.

REDUINT EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS ENTRE TOTS

Gràcies a la vostra participació, coneixem que el 41% de les empreses ha implantat una política de reducció del consum de recursos naturals, de manera que es redueix l'ús de paper o s'utilitza de manera responsable l'aigua i l'electricitat.

Col·laborem entre tots per tal que als centres de treball els nostres hàbits responsables amb el medi ambient se sumin i augmentin l'esmentat percentatge.


Us agraïm el temps que heu dedicat a emplenar les enquestes i us convidem a participar en futures ocasions.QUÈ ENTENEU PER ENERGIA SOSTENIBLE?

SABEU SI LA VOSTRA EMPRESA HA IMPLANTAT UNA POLÍTICA DE REDUCCIÓ DE CONSUM DE RECURSOS NATURALS (PAPER, AIGUA, ELECTRICITAT...)?

"La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"