Imagen Noticias

FEDEME I FRATERNIDAD-MUPRESPA HAN SIGNAT UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

Avui, 17 de desembre, la Federació d'Empresaris del Metall, FEDEME i la mútua Fraternidad-Muprespa han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de fomentar un clima de cooperació i diàleg entre ambdues institucions que reverteixi positivament en els seus respectius sectors.

L'acord, que ha estat subscrit a la seu de la patronal a Sevilla, perJulián Gómez Gotor, president de FEDEME i Natalia Fernández Laviada, subdirectora general d'Organització i Xarxa de Fraternidad-Muprespa, recull expressament la intenció d'aquestes dues organitzacions per establir una col·laboració en temes relacionats amb les activitats desenvolupades per cadascuna i d'altres que poguessin resultar d'interès comú, inclosa la participació en projectes conjunts.

En aquest sentit, aquesta col·laboració es materialitzarà en la participació, per part de les empreses associades a FEDEME, en les activitats organitzades per la Mútua en què es tractin temàtiques d'interès per als afiliats a la patronal. Així mateix, es preveu la celebració de reunions sectorials adreçades a grups d'empreses o tècnics d'un determinat sector, així com l'organització d'activitats conjuntes (conferències, seminaris, jornades, etc.) destinades a la millora de la formació contínua dels professionals de les empreses associades a la patronal.

Dins d'aquest marc de col·laboració, FEDEME i Fraternidad-Muprespa han configurat un calendari d'activitats per a 2014 en què es preveu la celebració de seminaris sobre temes de gran interès per a les empreses, com ara els mecanismes de control per a l'absentisme laboral i la durada dels processos d'incapacitat temporal.

La signatura d'aquest conveni representa una aposta per la formació, el reciclatge i la comunicació entre empreses, mutualistes i treballadors protegits per la Mútua; un projecte que redunda en benefici mutu i respon a l'interès i la preocupació pel benestar social i laboral.


"La vostra Mútua - Qualitat i Servei, 365 dies l'any"