Egonkortze Erreserba

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduen Mutua batek urtero egiten duen diru-zuzkidura, haren emaitza positiboaren kontura (CP, CC eta CATA bidezko diru-sarreren eta gastuen arteko aldea), hiru esparru horietako bakoitzean ekitaldi ezberdinetan sortutako emaitza ekonomikoek izan ditzaketen desberdintasunak zuzentzeko.

Zuzkidura honela osatuko da:

  • Laneko kontingentziak: kontzeptu honengatik azken hirurtekoan sartutako kuoten urteko batez bestekoaren % 30, gutxienez, eta borondatez gehienez ere % 45era igo daiteke.
  • Kontingentzia arruntak: kontingentzia horiengatik ekitaldi ekonomikoan sartutako kuoten % 5eko gutxieneko zenbatekoa, borondatez gehienez ere % 25era igo daitekeena.
  • Langile Autonomoen Jarduera Uztea: kontingentzia honengatik ekitaldian zehar sartutako kuoten %5eko gutxieneko zenbatekoa, borondatez gehienez %25era igo daitekeena.

Halaber, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrean sartuko da CATA bidezko Egonkortze Erreserba Osagarriaren zuzkidura, babes-sistema horren finantza-askitasuna bermatzeko. Zenbatekoa bat etorriko da Egonkortze Erreserbarako erabilitako zenbatekoaren eta emaitza garbi positibo osoaren arteko diferentziarekin.

Mutualitatearen urteko emaitza negatiboa bada -defizita-, 8/2015 ELDaren 95.3. artikuluan ezarritakoa jarraituko da.