Gizarte Segurantzaren Sistema

Araubide multzo bat; horren bidez, Estatuak babes egokia ematen die legeak zehazten dituen gertakizunetan eta egoeretan aplikazio-eremu horretako pertsonei, jarduera profesional bat egiteagatik nahiz kotizaziopekoa ez den modalitatean eskatutako baldintzak betetzeagatik, bai eta haien kargurako senide edo antzekoei ere.