Lan absentismoa

Lantoki jakin bateko langileen lanean ez egote (justifikatuak ala justifikatugabeak) multzoa; horrek enpresaburuak kontratuari amaiera ematea ekar lezake, hain zuzen, ez-egote multzo horren objektibotasunean oinarrituta.