Enpresaburua

Bere jarduera irabazi-asmorik gabekoa izan arren Gizarte Segurantzako edozein Erregimenetan sartuta dauden besteren konturako langileek zerbitzua eskaintzen dioten pertsona natural edo juridiko oro.