NSBK

Nekazaritzako Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Sistema Berezia terminoaren akronimoa