LAAB

Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezia terminoaren akronimoa