Accidente traballo in itinere

Lesión corporal que sofre o traballador ao ir ao lugar de traballo ou ao volver deste ao seu domicilio.