Imagen Noticias

RESOLUCIÓN DO 31 DE XULLO 2008 SOBRE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A REALIZAR POLAS MUTUAS

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
 RESOLUCIÓN DO 31 DE XULLO 2008 SOBRE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A REALIZAR POLAS MUTUAS  

O BOE do día 20 de agosto publica a Resolución do 31 de xullo de 2008 da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se determinan as actividades preventivas a realizar polas Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social durante o ano 2008, no desenvolvemento do disposto na Orde TAS/3623/2006, do 28 de novembro, pola que se regulan as actividades preventivas no ámbito da Seguridade Social e o financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais.

Documentación asociada: